برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی

معرفی و آشنایی با بیمارستان : مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر در فروردین ماه سال1400 هجری شمسی به طور رسمی شروع به فعالیت نموده است. این مرکز مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی احداث گردیده است. بیمارستان شامل دو ساختمان مجزا بوده که از طریق پله به هم ارتباط دارند. زیربنای کلی مرکز30211مترمربع شامل هفت طبقه در ساختمان درمانی و پنج طبقه در ساختمان اداری می باشد.

این مرکز تنها بیمارستان دارای سیستمPTS (سیستم حمل و نقل پنوماتیکی) است که باعث تسهیل و ایمن بودن انتقال (نمونه های آزمایشگاهی، دارو، مدارک بیمار و ...) بین بخشهای بالینی و پاراکلینیک و واحد پذیرش و ترخیص می گردد. همچنین این مرکز تنها بیمارستان دارای باند فرود هلیکوپتر (هلی پد) جهت ارائه خدمات اورژانس هوایی در سطح استان می باشد .

این مرکز آموزشی در زمینی به مساحت18326متر مربع بنا گردیده است. مساحت ساختمان اصلی این مجموعه4012مترمربع، مساحت ساختمان اداری(پشتیبانی)1861متر مربع، موتور خانه به مساحت 955 مربع، پست برق به مساحت364مربع، جمع کل مساحت اشغال شده7192 متر مربع و محوطه باقیمانده11134متر مربع میباشد که شامل دو ساختمان اداری و درمانی می باشد. به ترتیب در 4 و 7 طبقه احداث گردیده است که با پل بهم متصل می شوند.

معرفی ساختمان اصلی

•ساختمان اصلی شامل6طبقه ی اصلی، طبقه همکف و طبقه منفی می باشد.

طبقه منفی یک: داروخانه مرکزی، واحد تصویربرداری، آشپزخانه،CSR و رختشویخانه

•طبقه همکف: درمانگاه های تخصصی زنان و اوژانس می باشد.

•طبقه اول :ICU، اتاق های عمل و نماز خانه می باشد.

•طبقه دوم: مدیریت خدمات پرستاری و مامایی، دفتر پرستاری، حراست، اتاق مانیتورینگ حراست و IT

طبقه سوم: بخش لیبر(زایمان)، نوزادان وNICU (مراقبت های ویژه نوزادان). 

•طبقه چهارم : بخش های مامایی و پریناتولوژی .

•طبقه پنجم : بخش های جراحی و داخلی.

طبقه ششم: بخشهای انکولوژی وVIP

طبقه هفتم: هلی پد

بخش نازایی

بخش نازایی متشکل از درمانگاه نازایی و اتاق عمل و آزمایشگاه و بخش بستری می باشد. بیماران روزانه بر حسب روز درمانگاه پزشکان پذیرش می شوند.تعداد مراجعین به درمانگاه بین100 تا120بیمار می باشد. نوبت دهی بیماران جدید 28 مهر ماه بعد به صورت تلفنی و حضوری انجام می شود. کارکنان شامل پرستار و تکنسین اتاق عمل و تکنسین بیهوشی می باشد.

 

انواع تخصصها و فوق تخصصهای قابل ارائه در بیمارستان : تمامی تخصصها و فوق تخصصهای شامل بیماریهای زنان و زایمان، کودکان و نوزادان میباشد.

تعداد تخت بیمارستان :تعداد تختهای مصوب :309تخت

 

خدمات قابل ارائه

خدمات تخصصی زنان شامل: زایمان، جراحی، انکولوژی، پریناتولوژی، هیستروسکوپی، کولپوسکوپی، آمینیوسنتز

خدمات کلینیکی: درمانگاه تخصصی زنان شامل جراحی، انکولوژی و پریناتولوژی

خدمات پاراکلینیکی: آزمایشگاه، پاتولوژی، تصویربرداری، رادیولوژی دیجیتال، ماموگرافی، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی کودکان و بزرگسالان

 

آدرس بیمارستان : ارومیه، بلوارحسنی

آدرس سایت : www.kosar.umsu.ac.ir

شماره تلفن بیمارستان 33465079،33466472،33468815،33466139،33466169،33467389،33465183

شماره فاکس بیمارستان : 33465865

 تنظیمات قالب