English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ مهر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 60
بازديدکنندگان این صفحه: 9
کل بازديدکنندگان : 118158
بازديدکنندگان آنلاين : 2

مددکاری

 


 

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول: پریسا منایی

مدرک تحصیلی: لیسانس مددکاری اجتماعی


شناسایی مددجو/ بیماران نیازمند به خدمات مددکاری اجتماعی از جمله گروههای آسیب پذیر در قالب راند، تریاژ معرفی از بخش ارگان ها نهادها و خود معرف
ارزیابی روانی اجتماعی با دید جامع نگر به منظور بررسی وضعیت اجتماعی روانی ،اقتصادی، بیمه ای، سیستم های حمایتی و مشکلات قانونی بیمار خانواده و همراهان وی و ثبت نتایج آن در پرونده مددجو
انجام مصاحبه، بازدید از منزل یا محل کار جهت انجام ارزیابی روانی اجتماعی در صورت نیاز و ثبت نتایج آن در پرونده مددجو
تعیین ثبت نیازها و مشکلات اجتماعی موثر بر درمان و ثبت تمامی مراحل فرایند مددکاری در پرونده مددجو
حمایت های درون سازمانی و برون سازمانی در قالب پروتکل های ابلاغی
شناسایی مشکلات اجتماعی شایع مرتبط با فرایند درمان و بهبودی بیماران و بازخورد آن به مسئولین
مشارکت در تدوین و اجرای برنامه مداخله ای به منظور کاهش مشکلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت های مددکاری جامعه ای
ارجاع تخصصی بیماران نیازمند به منابع حمایتی درون سازمانی و برون سازمانی
ارائه مشاوره های فردی و گروهی و تشکیل گروه‌های مددکاری در راستای اهداف تخصصی
تعامل با همراهان مؤثر بیماران و مشارکت آنان در روند درمان و بهبودی
همکاری و تعامل با سایر کادر درمان جهت رفع مشکلات اجتماعی و روانی بیماران با در نظر گفتن اصول اخلاق حرفه ای
- ارائه گزارشهای مددکاری اجتماعی به رئیس بیمارستان جهت ارائه به سازمانهای مرتبط بر حسب ضرورت
اعلام نظر در خصوص میزان حمایتهای اقتصادی از بیماران طبق دستورالعمل های مصوب
تسهیلگری و ارجاع در جهت دریافت خدمات مورد نیاز پزشکی روانشناسی و روانپزشکی مددجویان
شناسایی مشکلات حقوقی گروههای آسیب دیده اجتماعی در فرایندهای مددکاری اجتماعی و ارجاع به کارشناس٫ رابط حقوقی بیمارستان ٫ دانشگاه ٫ دانشکده جهت حل مشکلات آنها و همچنین اخذ مجوزهای قضائی مورد نیاز بیمار
همکاری با تیم مداخله در بحران اخبار ناگوار فردی خانوادگی و کمیته اخلاق بالینی و ارائه حمایتهای روانی اجتماعی از بیمار و خانواده آنها
همکاری با تیم مداخله در بحران بیمارستان در ارائه حمایت روانی - اجتماعی در بلایای طبیعی و غیر طبیعی
برنامه ریزی و اجرا برنامه با هدف ترخیص ایمن بیماران بویژه گروههای آسیب پذیر
پیگیری پس از ترخیص بیماران در جهت اهداف حرفهای پیشگیری از بازگشت مجدد به بیمارستان و شناسایی عوامل اجتماعی موثر در بازگشت به بیماری
اجرای خط مشیهای مرتبط با سنجه های مددکاری اجتماعی
همکاری و همفکری در تهیه و تدوین خط مشیها و روشهای اجرایی مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
همکاری در شناسایی و اولویت بندی نیازهای روانی اجتماعی گروههای آسیب پذیر در بیمارستانها
همکاری در تهیه و اجرای برنامه های اجتماعی موثر بر ارتقای سلامت جامعه بخصوص گروه های آسیب ر در بیمارستانها
مشارکت در تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در جهت اهداف حرفه ای
حضور در کمیته های بیمارستانی مربوطه و مشارکت در اجرای مصوبات این کمیته ها
همکاری در تدوین گزارش عملکرد ماهیانه فصلی و سالیانه و مستندسازی
توانمند سازی و رشد حرفه ای خود از طریق شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت
نیاز سنجی آموزشی تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران و خانواده آنها در راستای اهداف حرفه ای
مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی مددکاری اجتماعی برای همکاران دانشجویان و سایر اعضای کادر درمان