English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ مهر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 75
بازديدکنندگان این صفحه: 16
کل بازديدکنندگان : 118173
بازديدکنندگان آنلاين : 3

( CSR ) واحد استریلیزاسیون مرکزیمسول واحد : فاطمه رضانژاد
میزان تحصیلات : کارشناسی اتاق عمل
سوابق خدمتی:24 سال و 3 ماه


تعداد همکاران خدماتی شاغل دربخش که ابلاغ صلاحیت اشتغال درواحد استریلیزاسیون را دارند: 6 نفر
موقعیت جغرافیایی: در طبقه 1-) دارای سه ناحیه کثیف،تمیز واستریل میباشد.


ناحیه کثیف:محل پاکسازی و آلودگی زدایی وسایل و ابزار
ناحیه تمیز: محل مرتب کردن ،بسته بندی و اماده سازی و استریل
ناحیه استریل:محل ذخیره سازی و انبار وسایل استریل
دارای دو عدد دستگاه اتوکلاو دو عدد دستگاه ست شور و دو عدد آسانسور میباشد .
واحد استریلیزاسیون مرکزی(واحد پاکسازی،ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی) نقش بسیار مهمی در کنترل عفونتهای بیمارستانی و حفاظت از عفونتهای اکتسابی دارد.
هدف از وجود این احد :ایجاد شرایط ایمنی و استاندارد برای ابزار آلات جراحی و اقلام منسوج و غیرمنسوج مورد استفاده در اتاقهای عمل و سایر بخشهای بیمارستان دارد .
Csrشرح وظایف مسول
*جهت ارتقا ایمنی بیمار و همکاران نظارت بر عملکرد کارکنان در قسمتهای مختلف بخش لازم و ضروری میباشد .با توجه به حساسیت عملکردی این بخش باید همواره یک برنامه مداوم آموزش و نظارت بر کارکنان بخش باشد .
1-مدیریت و نظارت بر تردد صحیح کارکنان در قسمتهای مختلف با توجه به اصول کنترل عفونت
2-نظارت بر شستشوی صحیح اولیه ابزار جراحی توسط اتاق عمل و بخشهای دیگر با توجه به اینکه بدون انجام پاکسازی به طور کامل ، فرایند استریلیزاسیون موفقیت آمیز نخواهد بود .
3-نظارت بر نحوه تحویل ستها از لحاظ تمیزی و خیس نبودن ، تعداد اقلام و نوع اقلام و نظارت بر ثبت آنها در دفتر تحویل . اطلاع به مسول بخش مربوطه در صورت صحیح نبودن روند
4-آموزش و نظارت بر نحوه آماده سازی محلولهای ضدعفونی هر 14 روز یا کمتر بر حسب کثیف شدن محلولها و کاهش میزان محلول و تغییر رنگ محلول
5-تحویل گرفتن دستگاه ست شور و چک پرینت، فیلتر و محلولهای آن
6-نظارت و کنترل استفاده از لوازم حفاظت فردی در حین کار و شستشوی ابزار توسط همکاران
7-تحویل نظافت روزانه کل بخش و نظارت بر استفاده اختصاصی از وسایل در هر یک از فضاها
8-نظارت بر بسته بندی صحیح ستها و شانها و تاکید و کنترل استفاده از تستها و لیبل بخار با مشخصات صحیح
9-نظارت و انجام پایش فرایند پاکسازی ستها با تست پروتئین ،ثبت در دفتر و انجام اقدامات اصلاحی
10-نظارت بر چک دستگاههابا تستهای بوویدیک ،پی سی دی و بیولوژیک و نظارت بر پودر زنی واشرها و ثبت در دفتر
11-چک و کنترل هتلینگ بخش وسایل مورد نیاز و تستها و واشرها و لیبل و ...و برآورد ودرخواست خرید در صورت کاهش موجودی
12-چک وسایل استریل انبار شده در قسمت استریل در آغاز شیفت از لحاظ استریل بودن تغییر رنگ لیبل و چسبها و رعایت اصول چینش در قفسه ها
13-نظارت بر انتقال صحیح ستهای استریل به بخشهای بیمارستان و تذکر و آموزش در صورت صحیح نبودن روند
14-چک دما و رطوبت قسمتهای مختلف بخش مخصوصا قسمت استریل در صورت استاندارد نبودن، اطلاع به تاسیسات جهت تنظیم آن و در صورت طول کشیدن هماهنگی با مسولین بخشها برای انتقال ستها در اسرع وقت
15-چک دستگاهها اطلاع به تجهیزات جهت تعمیر، پیگیری برای حضور تجهیزات و شرکت مربوطه طی روزهای متوالی
16-نظارت بر ثبت مستندات مربوط به چک دستگاهها
17-ارسال تستهای اسپور گذاشته شده داخل دستگاهها به آزمایشگاه و ثبت آنها
18-در صورت خرابی دستگاهها هماهنگی با دفتر پرستاری ،مدیریت ،کنترل عفونت،بیمارستان مقصد جهت انتقال ستها به مراکزدیگر با انجام تمامی مراحل قانونی جهت انتقال
19-تنظیم برنامه کاری کارکنان تحت نظارت ،هدایت کارکنان در انجام وظایف،ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان ، کمک به آنها
20-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی عملکرد همکاران و کنترل چگونگی مصرف و نگهداری دستگاهها
تمامی وظایف تحویل ،پاکسازی ، ضدعفونی ،بسته بندی و استریلیزاسیون و همچنین کار با دستگاهها در بخش توسط همکاران بخش با نظارت مسول انجام میپذیرد.