English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ مهر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 91
بازديدکنندگان این صفحه: 29
کل بازديدکنندگان : 118189
بازديدکنندگان آنلاين : 5

 

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی:


1)       نظارت بر استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران

2)      همکاری در تدوین برنامه های بیمارستان شامل برنامه های استراتژیک، عملیاتی با همراهی صاحبان فرآیند

3)     ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان در راستای مفاهیم اعتبار بخشی

4)      همکاری در تهیه، تدوین، بازنگری کلیه خط مشی ها، روش های اجرایی با همراهی صاحبان فرآیند

5)     همکاری در تهیه، تدوین، بازنگری کلیه فرآیندهای جاری بیمارستان با همراهی صاحبان فرآیند

6)      همکاری در شناسایی و تعریف شاخص های عملکردی بیمارستان، پایش مستمر و تحلیل شاخص های استخراج شده با همراهی صاحبان فرآیند

7)     همکاری در پایش مستمر برنامه های بیمارستان، تحلیل نتایج و ارانه گزارش به تیم رهبری و مدیریت

8)     ارائه برنامه بهبود (راهکارهای علمی و عملی) به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم

9)      کنترل و نظارت بر اجرای استاندارد ها از طریق ارزیابی داخلی بیمارستان، تهیه گزارش و پیگیری اقدامات اصلاحی

10)    شرکت در جلسات، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با برنامه بهبود کیفیت در داخل و خارج بیمارستان

11)    همکاری در تدوین آیین نامه های کمیته های بیمارستانی با همراهی اعضای کمیته های مربوطه

12)    نظارت بر برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات مربوطه

13)  پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی  و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها

14)   انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق