English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ مهر ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 24
بازديدکنندگان این صفحه: 26
کل بازديدکنندگان : 118122
بازديدکنندگان آنلاين : 1

آیین نامه ها و فرم ها :فرم طرح دوره   --- >>  دانلود

فرم طرح درس روزانه   --- >>  دانلود

فرم ارتقاء پایه سالیانه اساتید   --- >>  دانلود

فرم خود ارزیابی اساتید بالینی   --- >>  دانلود

فرم گزارش برنامه آموزشی گروه   --- >>  دانلود

فرم حضور و غیاب مورنینگ ریپورت   --- >>  دانلود

پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفه ای دستیاران   --- >>  دانلود

فرم گزارش عملکرد آموزشی، پژوهشی فرهنگی، و اجرایی   --- >>  دانلود

فرم ارزشیابی عضو هیئت علمی توسط معاون آموزشی و پژوهشی   --- >>  دانلود

فرم ارزشیابی فراگیران در مورد نحوه تدریس نظری دروس مجازی   --- >>  دانلود

فرم ارزشیابی دستیاران از آموزش های بالینی اعضای هیئت علمی   --- >>  دانلود

فرم ارزشیابی دانشجویان از آموزش های نظری اعضای هیئت علمی   --- >>  دانلود

فرم ارزشیابی عضو هیئت علمی گروه توسط مدیر گروه/رئیس بخش   --- >>  دانلود

فرم ارزشیابی دانشجویان از آموزش های بالینی اعضای هیئت علمی   --- >>  دانلود

پرسشنامه سنجش میزان رضایت دانشجویان از امکانات آموزشی و رفاهی   --- >>  دانلود

پرسشنامه سنجش میزان رضایت اعضای هیأت علمی از امکانات آموزشی و رفاهی   --- >>   دانلود