برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ویژگی های بیمارستان

بیمارستان جامع زنان کوثر، یک مرکز آموزشی - درمانی است و بیماران گرامی که برای درمان بیماری های زنان و زایمان مراجعه می نمایند، تحت مراقبت یک گروه پزشکی (شامل:اساتید فوق تخصص و متخصص، دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی) قرار خواهند گرفت و در نهایت، مسئولیت تشخیص و درمان به عهده اساتید گروه است.

 

معاون آموزشی

دکتر طاهره بهروزی لک

متخصص زنان و زایمان (فلوشیپ نازایی)

رتبه علمی دانشیار

Behroozilak.t@umsu.ac.ir


 

شرح وظایف معاونین آموزشی


آئین نامه تفصیلی "وظایف نظارتی معاونین آموزشی بیمارستان ها"

ماده 1- پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی

ماده 2- پایش عملکرد اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان ها:

ماده 3- پایش عملکرد فراگیران (دستیار، کارورز، دانشجو)


ماده 4- پایش عملکرد کمیته های بیمارستانی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان

ماده 5- شکیل کمیته حل اختلاف بین گروه های آموزشی که شامل:

مقررات و آیین نامه ها:

-         مقررات و آیین نامه های دوره های آموزش دستیار تخصصی

-         برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی زنان و زایمان

-         مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی و پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران


 

برنامه ملاقات حضوری اعضای معاونت آموزشی

تنظیمات قالب