برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

درمانگاه


 

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی کوثر مشتمل بر:
1. درمانگاه انکولوژی
2. درمانگاه پریناتولوژی
3. درمانگاه ناباروری
4. درمانگاه لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی
5. درمانگاه جنرال زنان
6. درمانگاه جنرال مامایی


- در درمانگاه انکولوژی اسکرینینگ و درمان و مراقبت از سرطان های زنان و کولپوسکوپی پذیرش می شوند.
- در درمانگاه پریناتولوژی، کنترل بارداری های پرخطر، مشکلات جنینی و سونوگرافی و اسکرینینگ در بارداری پذیرش می شوند.
- در درمانگاه نازایی، IVF، IUI و خدمات تشخیصی و درمانی زوج های نابارور پذیرش می شوند.
- در درمانگاه لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی، جراحیهای کم تهاجمی و لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی تشخیص و درمانی پذیرش می شوند.
- در درمانگاه جنرال زنان، تشخیص و درمان بیماری های زنان از جمله خونریزی های غیر طبیعی، اختلالات کف لگن و مراقبت های تشخیصی و پیشگیرانه اولیه زنان شامل سرطان سینه و دهانه رحم و رحم و اختلالات هورمونی و یائسگی پذیرش می شوند.
- در درمانگاه جنرال مامائی، کنترل و مراقبت بارداری طبیعی و زایمان فیزیولوژیک پذیرش می شوند.

تنظیمات قالب