برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
دعوت به انتخابات
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

دعوت به انتخابات

افتتاح
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

افتتاح

21 بهمن 1402 همزمان با ایام الله دهه فجر پروژه های جدید بیمارستان جامع زنان کوثر افتتاح شد.

تنظیمات قالب