برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1402/11/14 - 14:23
  • - تعداد بازدید: 62
  • - تعداد بازدیدکننده: 55
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

بازدید تیم کارشناسان ارزیابی کشوری اعتباربخشی آموزشی

بازدید تیم کارشناسان ارزیابی کشوری اعتباربخشی آموزشی از مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر انجام گرفت.

14 بهمن 1402هیئت ارزشیابی تخصصی گروه زنان جهت ارزشیابی برنامه آموزش دستیاری و راه اندازی دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ نازایی و فلوشیپ طب مادرو جنین از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.
در ابتدا مدیرگروه زنان و اساتید زنان طی جلسه ای درمورد اهداف و فعالیت های آموزشی و پژوهشی،صحبت کردند و پس از بازدید ارزیابان از بخش های بیمارستان، با فراگیران دوره دستیاری گروه زنان مصاحبه صورت گرفت.
  • گروه خبری : آموزشی
  • کد خبر : 2260
کلمات کلیدی
لیلا  محمدی الستی
خبرنگار

لیلا محمدی الستی

تصاویر

تنظیمات قالب