برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
انجام تست پاپ اسمیر
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

انجام تست پاپ اسمیر

جهت غربالگری سرطان دهانه رحم تست پاپ اسمیر برای کادر خانم مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر انجام گرفت.

افتتاح
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

افتتاح

21 بهمن 1402 همزمان با ایام الله دهه فجر پروژه های جدید بیمارستان جامع زنان کوثر افتتاح شد.

زیارت عاشورا
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

زیارت عاشورا

روز پدر
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

روز پدر

مانور تخلیه افقی بیماران در مدیریت بحران
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

مانور تخلیه افقی بیماران در مدیریت بحران

مانور تخلیه افقی بیماران از بخش VIP به بخش انکولوژی با هدف آمادگی سازمانی،بهبود ارتباطات بین بخشی در زمان بحران و شناسایی نقاط ضعف و قوت گروه های دخیل در مدیریت بحران بیمارستان برگزار شد.

حلقه های صالحین
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

حلقه های صالحین

جلسه حلقه های صالحین با موضوع تعالی خانواده برای پرسنل بیمارستان کوثر برگزار شد.

تنظیمات قالب