برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
واحد های بیمارستان

آخرین اخبار آرشیو
کمیته آمادگی جهت اعتباربخشی آموزشی
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

کمیته آمادگی جهت اعتباربخشی آموزشی

03/03/16


ریاست مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر باصدور پیامی سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و قیام خونین 15خرداد را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

ریاست مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر باصدور پیامی سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و قیام خونین 15خرداد را تسلیت گفت.

03/03/14


پیام تشکر ریاست مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر در پی کسب رتبه یک برتر کشوری
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

پیام تشکر ریاست مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر در پی کسب رتبه یک برتر کشوری

03/03/10


افتخار آفرینی مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

افتخار آفرینی مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر

03/03/10

مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر در صدر بیمارستانهای با رتبه یک برتر کشور قرار گرفت.


سومین جلسه آمادگی مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر جهت اعتباربخشی آموزشی
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

سومین جلسه آمادگی مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر جهت اعتباربخشی آموزشی

03/03/10


کسب رتبه یک برتر توسط مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر حاصل کوشش جمعی است / ارائه خدمات بهینه و باکیفیت را وظیفه خود می دانیم/ در عرصه آموزش علوم پزشکی و در راستای عدالت در آموزش اقدامات مهمی انجام گرفته است
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

کسب رتبه یک برتر توسط مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان کوثر حاصل کوشش جمعی است / ارائه خدمات بهینه و باکیفیت را وظیفه خود می دانیم/ در عرصه آموزش علوم پزشکی و در راستای عدالت در آموزش اقدامات مهمی انجام گرفته است

03/03/08


عملیات موفق تحویل و انتقال نوزادان سه قلو توسط بالگرد
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر

عملیات موفق تحویل و انتقال نوزادان سه قلو توسط بالگرد

03/03/08


چند رسانه ای آرشیو
صحبت-های-مدیریت-مرکز-آموزشی-درمانی-جامع-زنان-کوثر-راجع-به-انتخابات-1402
صحبت های مدیریت مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر راجع به انتخابات 1402
نماهنگ-یلدا
نماهنگ یلدا
جوانی-جمعیت
جوانی جمعیت
تنظیمات قالب